Pentru atingerea perfectiunii - Va oferim cheia succesului.
 

Приветствие Декана

Svetlana Rusnac, Decanul Facultatii Psihologie si Asistenta Sociala, Dr, Conf. Univ.

 

В последнее десятилетие XX века особенно остро чувствуется тяжесть постоянно возрастающих социальных проблем: стареющее население, различные формы девиаций среди молодежи, «пятна» безнадзорности и бездомности.

Частичная интеграция Молдовы в международное сообщество позволила увидеть социальный инструмент порядка и гражданского благополучия в лице работников социальных служб, которые оперативно решают многие тяготы повседневной жизни.

 

Психология

Заведующая кафедрой психологии: Светлана Руснак, доцент, доктор психологии

Кафедра была создана одновременно с Факультетом психологии и социальной защиты 1 сентября 2000 на базе межфакультетного Департамента психологии и педагогики.

Кафедра готовит специалистов психологов ориентированных на клиническую и социальную психологию.

 

Социальная защита и социология

Заведующая кафедрой: Виктория Гонца, доцент, доктор психологии>

Кафедра создана 1 сентября 2005.

 

НОВОСТИ / СОБЫТИЯ

 • Conferință Științifică Internațională „Preocupări contemporane ale științelor socio-umane”

  06.11.2017

  A VIII-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale Preocupări contemporane ale științelor socio-umane va avea loc la 8-9 decembrie, 2017. Organizatori: Facultatea Științe Sociale și ale Educației, Școala Doctorală Științe Umanistice, Politice și ale Comunicării, Școala Doctorală Științe Economice, Sociale și Tehnologii Informaționale, în parteneriat cu un șir de instituții academice din țară și de peste hotare.

 • Colocviul Științific Internațional Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective

  02.05.2017

  Înregistrarea pentru participare la Colocviul Științific Internațional Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective va avea loc la 4 mai 2017 (10.30-11.00), adresa: Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 52 (ULIM), Aula Magnifică, bl. 3, et. 4. Pentru informație adresați-vă la tel. +37368850250 (Svetlana Rusnac), +37379243169 (Balan Ecaterina). Participarea la colocviu în calitate de audient este creditată cu 10 credite (certificat de participare).

 • Acțiune de caritate Din inima ULIM

  05.04.2017

  În data de 28 aprilie 2017, Facultatea Psihologie, ȘE și AS organizează acțiune de caritate cu scopul de a contribui la sprijinul social al grupurilor aflate în situații dificile.

 • Programul Conferinței Științifice Internaționale „Preocupări contemporane ale științelor socio-umane în contextul transformării de mentalități" Ediția a VII-a

  05.12.2016

  Programul conferinței și înscriere la workshop-uri

 • 2 nd Central and Eastern European LUMEN Conference

  24.11.2016

  Cadrele didactice ale Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială au participat în perioada 17-18 noiembrie la a II -a Conferință LUMEN, Târgoviște, România

 • Показано 1 - 5 из 36 новостей