Svetlana Rusnac

Decanul Facultății
Șef catedră Psihologie și Științe ale Educației
conferenţiar universitar, doctor în psihologie

Svetlana Haraz

Şef Catedră Asistență Socială și Sociologie ”Nicolae Sali”,
MA, lector universitar

Natalia Musienco

Prodecan, MA, drd., lector universitar