Pentru atingerea perfectiunii - Va oferim cheia succesului.
 
Găseștene pe Facebook

  

Le Message du Doyen

Svetlana Rusnac, Decanul Facultatii Psihologie si Asistenta Sociala, Dr, Conf. Univ.

 

Le département de Psychologie, de Sociologie et d’Assistence Sociale se propose de devenir le premier departement de sciences appliquées humaines de la République de Moldova. C’est pour cela qu’on a réelaboré toute la structure curriculaire de l’offre éducationnelle, qui a été totalement calée sur les besoins du marché de travail de la République de Moldova et de l’étranger. Nous ne nous proposons pas l’impossible, mais seulement la préparation des jeunes pour une affirmation proféssionnelle et sociale, qui va leur offrir la possibilité d’ être en concurrence sur le marché de travail qui devient de plus en plus compétitif et dur.

 

Psihologie și Științe ale Educației

Şef Catedră Psihologie și Științe ale Educației: Svetlana Rusnac, conferenţiar universitar, doctor în psihologie

Catedra a fost creată odată cu fondarea Facultății Psihologie, Științe ale Educației şi Asistenţă Socială la 1 septembrie 2000 în baza Catedrei interdepartamentale de Psihologie şi Pedagogie. Catedra este preocupată de pregătirea cadrelor în domeniul psihologiei, cu orientare spre psihologie clinică şi socială aplicată.

 

Asistenţă Socială și Sociologie ”Nicolae Sali”

Şef Catedră Asistenţă Socială și Sociologie ”Nicolae Sali”: Haraz Svetlana, lectoruniversitar,

Scopul de bază al catedrei: pregătirea cadrelor în domeniul sociologiei şi asistenţei sociale

 

NOUVELLES / ÉVÉNEMENTS

 • Conferință Științifică Internațională „Preocupări contemporane ale științelor socio-umane”

  06.11.2017

  A VIII-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale Preocupări contemporane ale științelor socio-umane va avea loc la 8-9 decembrie, 2017. Organizatori: Facultatea Științe Sociale și ale Educației, Școala Doctorală Științe Umanistice, Politice și ale Comunicării, Școala Doctorală Științe Economice, Sociale și Tehnologii Informaționale, în parteneriat cu un șir de instituții academice din țară și de peste hotare.

 • Colocviul Științific Internațional Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective

  02.05.2017

  Înregistrarea pentru participare la Colocviul Științific Internațional Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective va avea loc la 4 mai 2017 (10.30-11.00), adresa: Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 52 (ULIM), Aula Magnifică, bl. 3, et. 4. Pentru informație adresați-vă la tel. +37368850250 (Svetlana Rusnac), +37379243169 (Balan Ecaterina). Participarea la colocviu în calitate de audient este creditată cu 10 credite (certificat de participare).

 • Acțiune de caritate Din inima ULIM

  05.04.2017

  În data de 28 aprilie 2017, Facultatea Psihologie, ȘE și AS organizează acțiune de caritate cu scopul de a contribui la sprijinul social al grupurilor aflate în situații dificile.

 • Programul Conferinței Științifice Internaționale „Preocupări contemporane ale științelor socio-umane în contextul transformării de mentalități" Ediția a VII-a

  05.12.2016

  Programul conferinței și înscriere la workshop-uri

 • 2 nd Central and Eastern European LUMEN Conference

  24.11.2016

  Cadrele didactice ale Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială au participat în perioada 17-18 noiembrie la a II -a Conferință LUMEN, Târgoviște, România

 • Afisate 1 - 5 din 36 Articole