Pentru atingerea perfectiunii - Va oferim cheia succesului.
 

Mesaj Decan

Svetlana Rusnac, Decanul Facultatii Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială, conferenţiar universitar, doctor în psihologie

 

Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială își propune să devină prima facultate de științe aplicate umanistice din Republica Moldova. Pentru aceasta a fost reelaborată întreaga structură curriculară a ofertei educaționale, care a fost în întregime orientată spre cerințele pieței muncii din Republica Moldova și de peste hotare.

   Scopul nostru este formarea cadrelor de factură nouă în domeniul psihologiei, sociologiei, asistenței sociale și psihopedagogiei capabile să se implice în contextul economico-social competitiv și dinamic, posedînd abilități de analiză teoretică și implicare practică în rezolvarea problemelor individului uman și colectivității.

 

Psihologie și Științe ale Educației

Şef Catedră Psihologie și Științe ale Educației: Svetlana Rusnac, conferenţiar universitar, doctor în psihologie

Catedra a fost creată odată cu fondarea Facultății Psihologie, Științe ale Educației şi Asistenţă Socială la 1 septembrie 2000 în baza Catedrei interdepartamentale de Psihologie şi Pedagogie. Catedra este preocupată de pregătirea cadrelor în domeniul psihologiei, cu orientare spre psihologie clinică şi socială aplicată.

 

Sociologie şi Asistenţă Socială ”Nicolae Sali”

Şef Catedră Sociologie şi Asistenţă Socială: Haraz Svetlana, lectoruniversitar,

Scopul de bază al catedrei: pregătirea cadrelor în domeniul sociologiei şi asistenţei sociale

 

NOUTATI / EVENIMENTE

 • Colocviul Științific Internațional Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective

  02.05.2017

  Înregistrarea pentru participare la Colocviul Științific Internațional Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective va avea loc la 4 mai 2017 (10.30-11.00), adresa: Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 52 (ULIM), Aula Magnifică, bl. 3, et. 4. Pentru informație adresați-vă la tel. +37368850250 (Svetlana Rusnac), +37379243169 (Balan Ecaterina). Participarea la colocviu în calitate de audient este creditată cu 10 credite (certificat de participare).

 • Acțiune de caritate Din inima ULIM

  05.04.2017

  În data de 28 aprilie 2017, Facultatea Psihologie, ȘE și AS organizează acțiune de caritate cu scopul de a contribui la sprijinul social al grupurilor aflate în situații dificile.

 • Programul Conferinței Științifice Internaționale „Preocupări contemporane ale științelor socio-umane în contextul transformării de mentalități" Ediția a VII-a

  05.12.2016

  Programul conferinței și înscriere la workshop-uri

 • 2 nd Central and Eastern European LUMEN Conference

  24.11.2016

  Cadrele didactice ale Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială au participat în perioada 17-18 noiembrie la a II -a Conferință LUMEN, Târgoviște, România

 • Conferință Științifică Internațională „Preocupări contemporane ale științelor socio-umane în contextul transformării de mentalități" Ediția a VII-a

  09.11.2016

 • Afisate 1 - 5 din 35 Articole