Pentru atingerea perfectiunii - Va oferim cheia succesului.
 
Găseștene pe Facebook

  

Mesaj Decan

Svetlana Rusnac, Decanul Facultatii Științe Sociale și ale Educației, conferenţiar universitar, doctor în psihologie

 

Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială își propune să devină prima facultate de științe aplicate umanistice din Republica Moldova. Pentru aceasta a fost reelaborată întreaga structură curriculară a ofertei educaționale, care a fost în întregime orientată spre cerințele pieței muncii din Republica Moldova și de peste hotare.

   Scopul nostru este formarea cadrelor de factură nouă în domeniul psihologiei, sociologiei, asistenței sociale și psihopedagogiei capabile să se implice în contextul economico-social competitiv și dinamic, posedînd abilități de analiză teoretică și implicare practică în rezolvarea problemelor individului uman și colectivității.

 

Psihologie și Științe ale Educației

Şef Catedră Psihologie și Științe ale Educației: Svetlana Rusnac, conferenţiar universitar, doctor în psihologie

Catedra a fost creată odată cu fondarea Facultății Psihologie, Științe ale Educației şi Asistenţă Socială la 1 septembrie 2000 în baza Catedrei interdepartamentale de Psihologie şi Pedagogie. Catedra este preocupată de pregătirea cadrelor în domeniul psihologiei, cu orientare spre psihologie clinică şi socială aplicată.

 

Asistenţă Socială și Sociologie ”Nicolae Sali”

Şef Catedră Asistenţă Socială și Sociologie ”Nicolae Sali”: Haraz Svetlana, lectoruniversitar,

Scopul de bază al catedrei: pregătirea cadrelor în domeniul sociologiei şi asistenţei sociale

 

NOUTATI / EVENIMENTE

 • Conferința „Migrație și schimbare socială în Europa de Est”

  03.04.2019

  BEARR Trust în parteneriat cu Universitаtea Liberă Internațională din Moldova (ULIM) organizează Conferința Internațională „Migrație și schimbare socială în Europa de Est” care va avea loc la ULIM, Chișinău, pe 11-12 aprilie, 2019. La eveniment vor lua cuvânt experți invitați de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, alături de universitari, cercetători și reprezentanți ai organizațiilor internaționale. Conferința își propune să fie un eveniment extrem de practic și participativ destinat ONG-urilor mici și mijlocii din Moldova.

 • Conferință de Psihoterapie Psihanalitică de Familie - Bilingvia

  01.04.2019

  În premieră, în Republica Moldova va avea loc un eveniment internațional – congres dedicat psihoterapiei de cuplu și de familie, destinat psihoterapeuților, psihologilor, psihopedagogilor, asistenților sociali și psihiatrilor, precum și celor interesați de aceste subiecte sau domenii. Acest eveniment este organizat de Asociația Internațională de Psihanaliză a Legăturilor de Cuplu și Familie din Franța (Association Internationale de Psychanalyse de Couple et de Famille – AIPCF) în împreună cu Asociația Romana de Psihanaliza a Legaturilor de Grup si Familie (EPR) la Chișinău în perioada 12-14 aprilie.

 • Conferință Științifică Internațională „Preocupări contemporane ale științelor socio-umane” ediția a IX-a

  08.11.2018

  A IX-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale Preocupări contemporane ale științelor socio-umane va avea loc la 6-8 decembrie 2018. Organizatori: Facultatea Științe Sociale și ale Educației, Școala Doctorală Științe Economice, Sociale și Tehnologii Informaționale, în parteneriat cu instituții academice din țară și de peste hotare.

 • Simpozionului Naţional KREATIKON: CREATIVITATE-FORMARE-PERFORMANŢĂ

  15.02.2018

  Facultatea Științe Sociale și ale Educației - Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Facultatea de Psihologie, Ştiinţele Educaţiei și Asistență Socială, împreună cu Centrul de Consiliere Educaţională şi Formare Creativă “Ion Holban” - Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi și Şcoala Gimnazială “Alexandru Vlahuță” din Iaşi, în parteneriat cu Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea de Științe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte - Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din Chișinău, Centrul Psiho-Socio-Pedagogic din Chișinău, Inspectoratul Școlar Județean Iaşi şi Colegiul Tehnic “Ion Holban” din Iaşi, vă invită să participați la a XIV-a ediție a Simpozionului Naţional KREATIKON: CREATIVITATE-FORMARE-PERFORMANŢĂ. Simpozionul se va desfășura în perioada 23- 24 martie 2018, la sediul Facultății Științe Sociale și ale Educaţiei - Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chișinău

 • Conferință Științifică Internațională „Preocupări contemporane ale științelor socio-umane”

  06.11.2017

  A VIII-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale Preocupări contemporane ale științelor socio-umane va avea loc la 8-9 decembrie, 2017. Organizatori: Facultatea Științe Sociale și ale Educației, Școala Doctorală Științe Umanistice, Politice și ale Comunicării, Școala Doctorală Științe Economice, Sociale și Tehnologii Informaționale, în parteneriat cu un șir de instituții academice din țară și de peste hotare.

 • Afisate 1 - 5 din 40 Articole